Diagnoze_Artsen-2
Medicatie Restless Legs Syndrome

Patiënten met het Restless Legs Syndrome komen vaak bij een neuroloog terecht. Deze kan vaak meer inzicht geven in de mogelijke oorzaken en eventuele medicatie.

Dopamine

In veel gevallen worden er dan medicijnen voorgeschreven gericht op het opheffen van een tekort aan de neurotransmitter dopamine. Ook bij de ziekte van Parkinson speelt een tekort aan dopamine een belangrijke rol. Niet toevallig is het dat Parkinson patiënten vaker te maken hebben met rusteloze benen.

Glutamaat

Relatief recent onderzoek in MRI scans van mensen met RLS laat hoge hoeveelheden glutamaat zien. Ook glutamaat is een neurotransmitter die zorgt voor alertheid maar ook van invloed is op het reguleren van de slaap.

Bij medicatie is het vinden van de meest ideale balans van groot belang. Er zijn patiënten die baat hebben bij medicatie. Na verloop van tijd kan het effect minder worden; ook kunnen er bijwerkingen optreden. Medicatie kan klachten zelfs verergeren, bijvoorbeeld klachten al vroeger op de dag of uitbreiding naar andere lichaamsdelen zoals de armen en romp. Ook na het stoppen van medicatie kan die verergering aanhouden (het rebound effect).

IJzer en foliumzuur

Gebrek aan ijzer en foliumzuur (dit laatste bij met name zwangeren) kunnen verband houden met het manifesteren van rusteloze benen.

"Restiffic, het effectieve hulpmiddel tegen rusteloze benen."