Restiffic-op-de-bank_header
Restless Legs Syndrome (RLS)

Het Restless Legs Syndrome is de meest gebruikte naam voor rusteloze benen. In bepaalde wetenschappelijke artikelen wordt ook de naam ziekte van Willis-Ekbom gebruikt. De naam Restless Legs Syndrome doet echter recht aan het gevoel dat de patïent ervaart: onrustige of rusteloze benen. Wie nog verder zoekt, kan ook stuiten op de latijnse naam: anxietas tibiarum wat zoiets betekent als nerveuze rusteloosheid van de onderbenen. In sommige artikelen wordt ook gesproken over het Rusteloze Benen Syndroom.

Oorzaak RLS

Een eenduidige oorzaak van het Restless Legs Syndrome is tot op heden niet vastgesteld. Duidelijk is dat het in bepaalde families vaker voorkomt en dat erfelijke componenten een rol kunnen spelen. Uit onderzoek komen neurologische oorzaken naar voren. De Nederlandse Vereniging voor Neurologie besteedt bijvoorbeeld op haar website een pagina aan rusteloze benen.

Als belangrijkste oorzaak wordt nu een verstoorde dopamine huishouding genoemd. Ook de ijzerstofwisseling heeft een direct verband met het ontstaan van het Restless Legs Syndrome.

 

Restiffic foot wrap

Niet langer last van rusteloze benen?

De nieuwste behandelmethode tegen rusteloze benen met de Restiffic foot wrap.

Bestel direct

"Restiffic, het effectieve hulpmiddel tegen rusteloze benen."